VID algas kalkulators

Posted on June 11, 2019 in Dažādi

Algas kalkulators ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izstrādāts algoritms darba algas aprēķināšanai. Pateicoties šim kalkulatoram, varam ātri un ērti aprēķināt gan bruto, gan neto algu, kā arī pārskatāmi redzēt, cik liela daļa mūsu ienākumu tiek novirzīta nodokļos. Aprēķina formulas ir izstrādātas, vadoties pēc aktuālajām VID prasībām un nodokļu likmēm, tādēļ ir svarīgi, lai kalkulators tiktu atjaunots katru gadu.

Algas aprēķināšana ar tiešsaistes kalkulatora palīdzību ļauj mums pārliecināties, vai saņemtā alga tiek aprēķināta pareizi, kā arī veikt regulāru kontroli, vai esam iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestā visu aktuālo informāciju par mūsu sociālo statusu un apgādājamiem.

Algas un nodokļu aprēķins

VID jeb Valsts ieņēmumu dienests ir valsts iestāde, kas nodrošina nodokļu uzskaiti un iekasēšanu Latvijā. VID īsteno ar nodokļiem saistītos likumus un uzrauga to izpildi, tādēļ arī algas kalkulatora izstrāde ir cieši saistīta ar VID noteiktajām vadlīnijām, kā un kādos apjomos jāaprēķina katra darbinieka alga un nodokļi.

VID nosacījumi algas aprēķināšanā

VID mājas lapa ir drošākā interneta vietne, kur vienmēr atradīsiet aktuālās izmaiņas likumos, kas skar neatliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un likmes, tādēļ ir svarīgi, lai jebkurš darba algas kalkulators būtu saskaņā ar šiem nosacījumiem. Piemēram, šogad īpaši jāņem vērā, ka nodokļa maksātājiem tiek piemērota atšķirīga iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme atbilstoši viņu gūtajiem ienākumiem.

Atkarībā no ienākumu apjoma, tiek piemērotas trīs dažādas IIN likmes:

  • 20%, ja gada ienākumi ir līdz 20004 eiro;
  • 23%, ja gada ienākumi pārsniedz 20004 eiro;
  • 31,4%, ja gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro.

Taču aprēķinu sarežģī vēl papildus nosacījums, ka palielinātā likme tiek piemērota tikai tai ienākumu daļai, kas paliek pāri, atrēķinot 20004 eiro, kam, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, tiek piemērota tikai 20% likme. Tāpat tiek ņemts vērā, vai darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Ja tā nav iesniegta, spēkā stājas palielinātā likme 23% apmērā.

Algas kalkulatora priekšrocības

Tā kā algas aprēķināšanas algoritms, parādoties progresīvajai likmei, ir palicis īpaši sarežģīts, aizvien vairāk darbinieku un grāmatvežu izmanto tiešsaistes algas kalkulatorus, lai pārliecinātos par aprēķinu pareizību un paātrinātu algas aprēķināšanu. Taču, izmantojot kalkulatoru, pārliecinieties, ka tas ir aktuālais, šīgada kalkulators, kurā ir ierēķinātas jaunās nodokļu likmes. Šobrīd darba algu kalkulatori atrodami ļoti daudzās vietnēs, taču ne visās ir to atjaunotā versija.

Kuru algas kalkulatoru izvēlēties?

Izvēloties algas kalkulatoru, svarīgākais ir atrast uzticamu vietni, kā aprekins.lv, kurā regulāri tiek veikta datu atjaunošana, jo aktuāli likuma grozījumi var parādīties gan gada sākumā, gan periodiski visa gada laikā. Lai pārliecinātos, ka aprēķins tiek veikts precīzi, it sevišķi, ja atklājat nesakritības, vēlams veikt atkārtotu aprēķinu vairākās vietnēs.

Ja atklājat atšķirības summās, primāri pārliecinieties, vai tiešām esat aizpildījuši visu nepieciešamo informāciju, bet pēc tam atkārtojiet aprēķinu citā vietnē. Ņemiet vērā, ka aprēķinu ietekmē virkne faktoru, tostarp apgādājamo skaits un neapliekamais minimums, kas var mainīties katrā ceturksnī, tādēļ rūpīgi pārbaudiet visas ailes.

Algas kalkulators ir noderīgs rīks gan algotajiem darbiniekiem, gan uzņēmumu grāmatvežiem. Tas palīdz gan paātrināt algas aprēķina procesu, gan pamanīt kļūdas un veikt precīzāku algas aprēķinu. Tāpat tas lieliski noder, lai savlaicīgi plānotu tēriņus, izvērtētu darba piedāvājumus un pārliecinātos par to, ka nodokļi tiek aprēķināti precīzi un atbilstoši jaunākajiem grozījumiem.

Comments are closed.